Brochure/Leaflet Printing

Promote your business using brochure and leaflet. Cost effective and lasting.

Brochure/Leaflet A4 (Simili)
300 pcs – RM236
1000 pcs – RM 287

 

We also provide brochure distribution service within Ipoh area.

 

Promosikan perniagaan anda menggunakan flyer dan risalah. Menjimatkan dan berkesan.

Kami juga menyediakan khidmat edaran brochure sekitar bandar Ipoh.