Bunting Installation Service & Street Advertising

IpohPrint provides bunting installation service for local advertising and promotion in Ipoh.

Why do bunting street advertising?

 • High visibility
 • Thousands of car on the roads everyday can see your promotion
 • Cheaper than renting a billboard
 • Can target area and street that you want
 • We will take care of the permit application, printing, installation and dismantle

How much does it cost?

Please use this calculator to estimate the cost of Bunting Street Temporary Advertising. Size of bunting is 2×6 feet and this pricing is only for Ipoh area under the jurisdiction of Majlis Bandaraya Ipoh.


How long does it takes to process?

ActivitiesDuration (working days)
Dewan Bahasa & Pustaka approval (depend if no need to resubmit correction)2-3
Majlis Bandaraya Ipoh permit approval1-2
Printing & finishing 100pcs bunting (more quantity takes longer)2-4
Installation 100pcs (more quantity takes longer)2-4
Total7-10


Permit Application Requirement

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KELULUSAN UNTUK MENDAPATKAN LESEN IKLAN MAJLIS BANDARAYA IPOH (MBI) 2013 sehingga kini

 1. Nombor rujukan serta tarikh tempoh yang dibenarkan oleh Majlis hendaklah dilekatkan di bahagian bawah sebelah kanan sepanduk/banting/papan pelekat.
 2. Tiap-tiap tuanpunya premis/kedai perlu mengemukakan permit kelulusan apabila diminta oleh pegawai-pegawai Penguatkuasa untuk pemeriksaan.
 3. Perkataan dalam Bahasa Malaysia hendaklah lebih besar dan diutamakan daripada perkataan bahasa yang lain jika kedua-duanya digunakan bersama.
  1. Bahasa Malaysia hendaklah digunakan bagi semua iklan samada ianya sahaja atau bersama dengan apa-apa bahasa lain.
  2. Perkataan-perkataaan dalam Bahasa Malaysia hendaklah ditempatkan di sebelah atas sekali dan semua perkataan dalam bahasa-bahasa lain jika ada, hendaklah ditempatkan disebelah bawah.
 4. Sepanduk/banting yang telah diluluskan hendaklah :-
  1. Tidak digantung merentangi/melintasi mana-mana jalan.
  2. Sekiranya digantung di premis persendirian (private property), perlu mendapat kebenaran tuanpunya premis terlebih dahulu.
  3. Tidak dipamirkan pada atau berhampiran tempat kediaman YAB Menteri Besar Perak.
  4. Tidak dipamirkan iklan-iklan rokok dan minuman keras.
  5. Tidak dipamirkan dalam atau berdekatan kawasan mana-mana bulatan (roundabout).
  6. Tidak dipamirkan pada bangunan-bangunan kerajaan atau tiang-tiang.
 5. Penggantungan sepanduk/banting hanya dibenarkan mengikut jumlah serta kawasan yang ditetapkan dan diluluskan oleh Majlis sahaja.
 6. Menunjukkan sepanduk/banting sebelum ianya diluluskan.
 7. Majlis boleh mengarah diturunkan mana-mana iklan serta mana-mana struktur yang didirikan khas untuk iklan itu, yang tidak mematuhi Undang-Undang Kecil Iklan (MBI) 2013 serta pindaan-pindaan dan syarat-syarat berkenaan. Tiada pampasan boleh dituntut dari Majlis bagi pembatalan permit tersebut.
 8. Sepanduk/banting yang diturunkan /disita kerana tidak mematuhi Undang-Undang Kecil Iklan (MBI) 2013 serta pindaan-pindaan dan syarat-syarat berkenaan akan dilupuskan tanpa sebarang notis, sekiranya tidak dituntut oleh pemilik/pemohon dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh tindakan diambil.
 9. Pemohon dikehendaki membayar wang cagaran kepada Majlis Bandaraya Ipoh untuk setiap sepanduk/banting yang diluluskan.
 10. Kegagalan pemohon mematuhi Undang-Undang Kecil Iklan (MBI) 2013 serta pindaan-pindaan dan syarat-syarat berkenaan sepanduk/banting maka wang cagaran tersebut tidak akan dikembalikan dan dimasukkan ke dalam akaun pihak Majlis.